Kredi Yapılandırmanın Tüketiciye Sağlandığı Avantajlar

İnsanlar yaşam döneminde bazı hayallerini gerçekleştirmek, borçlarını ödemek için bankaların çeşitli faiz oranları ile verdiği kredileri kullanırlar.

Kredi kullanımı sonrası banka tarafından ödeme aylarına göre tüketiciye ödeme cetveli oluşturuluyor.

Ödeme cetveli tüketici ve banka arasında yapılan görüşme neticesinde dönem dönem yapılandırmaya gidilmekte, bu durum bankacılık sektöründe krediyi yeniden yapılandırma anlamına gelir.

kredi
kredi

Kredi yapılandırma tüketiciler için avantajladır, ancak bunun zamanlaması büyük önem arz eder.

Kredi Yapılandırmada Masraf Kalemlerine Dikkat

Özellikle bankların vermiş olduğu kredi faiz oranları arasında kıyaslamayı iyi yapıp dosya masrafı, istihbarat ücreti ve sigorta gibi masraf kalemleri iyi değerlendirilmelidir.

Kredi yapılandırmasında, yapılanmak istenen yeni faiz eskiye oranlar en az % 30 oranından aşağı değilse, bu üretici için risk oluşturduğu gibi yapılandırma ile beklenen avantaj elde etmek mümkün değildir.

kredi yapılandırma

Kredi yapılandırma da aynı bankada yeniden kredi yapılandırma yapılır.

Ancak bunu yaptırma durumunda yapılandırma maliyetinin müşteriden istenmesi söz konusu olabilmekte.

Ancak son dönemlerde insanların yaptıkları başvuru neticesinde yapılandırma maliyetinin vatandaş istenmesi gibi durumu yargı kararı ile sonlanmış ve tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir